Πέραν των 800 ραντεβού για εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών διευθετήθηκαν μέχρι τις 08:00 σήμερα, μέσω της Πύλης Εμβολιασμού.

Σημειώνεται ότι οι διευθετήσεις των ραντεβού για εμβολιασμών των παιδιών 12-15 ετών κατά της λοίμωξης Covid 19 ξεκίνησαν από σήμερα στην Κύπρο στις 07:30 μέσω της Πύλης, η οποία είναι στη διάθεση των γονέων για διευθέτηση ραντεβού των παιδιών τους.

Ο εμβολιασμός παιδιών 12-15 ετών είναι εθελοντικός και απαιτείται η ενυπόγραφη συγκατάθεση και από τους 2 γονείς/νόμιμους κηδεμόνες (συμπληρώνεται και υπογράφεται το σχετικό έντυπο).

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, σήμερα έχουν προγραμματιστεί 1.385 ραντεβού μέσω της Πύλης Εμβολιασμού, εκ των οποίων τα 830 από αυτά, αφορούν τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών.

Η Πύλη Εμβολιασμού είναι ανοικτή συνεχώς για όλα τα άτομα από 12 ετών και άνω.