Ο ανανεωμένος και εκσυγχρονισμένος κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας παρουσιάστηκε σήμερα από την Πρόεδρο και τη Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας σε διάσκεψη τύπου στην Δημοσιογραφική Εστία.

Ως ένα πλαίσιο ηθικών κανόνων ο κώδικας δεοντολογίας των δημοσιογράφων προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα της εποχής μας.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Κατερίνα Νικολάου ανέφερε ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης καλούνται πλέον να λειτουργήσουν μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον με την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της δημοσιογραφίας των πολιτών.

Οι εξελίξεις όπως είπε, άνοιξαν τις πόρτες σε περισσότερους πολίτες στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και ταυτόχρονα στους κινδύνους της παραπληροφόρησης.

Ευχαριστώντας όλα τα μέλη του Συμβουλίου που συνέβαλαν στην ετοιμασία της εκσυγχρονισμένης και ανανεωμένης μορφής του Κώδικα Δεοντολογίας, η πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Έλλη Κοτζιαμάνη, ανέφερε ότι ο νέος κώδικας δεοντολογίας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στην εποχή της αμφισβήτησης των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης

Η κ. Κοτζιαμάνη ανέφερε ότι η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας δημιούργησε νέα ιστοσελίδα μέσα από την οποία οι πολίτες και οποιοσδήποτε άλλος φορέας, μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά παράπονα. Λήφθηκαν όπως είπε, όλα τα μέτρα για προστασία των προσωπικών δεδομένων για κάθε παραπονούμενο.

Ο κώδικας δεοντολογίας τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, είναι η πυξίδα για την ποιότητα του δημοσιογραφικού περιεχομένου.

Παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία του νέου Κώδικα, σημείωσε ότι «προχωρήσαμε στην ανανέωση του κώδικα με τριπλό στόχο να συνάδει με τα ισχύοντα στην Ευρώπη αλλά και στις ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας»  Οι γενικές διατάξεις του Κώδικα, όπως είπε, πρωτίστως αφορούν στις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, της αντικειμενικότητας, της ελεύθερης έκφρασης και της ανεξάρτητης άσκησης ελέγχου σε κάθε μορφή εξουσίας.