Οριζόντιο και συντονιστικό ρόλο θα έχει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου σημειώνοντας ότι στόχος της δημιουργίας του είναι να καλύπτει όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Υπάρχει ανάγκη τόνισε η Υπουργός για δημιουργία ενός ισχυρού φορέα κυρίως για θέματα προώθησης των σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη σύσταση του νέου Υφυπουργείου στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι πρώτος στόχος με την ψήφιση του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία της οργανωτικής δομής του Υφυπουργείου.

Ακολούθως με βάση το νομοσχέδιο παραχωρείται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της δομής να μεταφέρει στο υφυπουργείο σε μεταγενέστερο στάδιο, την αρμοδιότητα για εξέταση και χορήγηση των διαφόρων επιδομάτων και μεταφορά των αντίστοιχων δημόσιων λειτουργών.

Επιδόματα όπως το ΕΕΕ, τέκνου, μονογονιού και άλλα θα παραμείνουν προς το παρόν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων.

Η προσπάθεια δεν ήταν να δώσουμε απλώς αρμοδιότητες στους λειτουργούς που θα μεταφερθούν στο Υφυπουργείο αλλά να μπορούν να τις διεκπεραιώνουν, εξήγησε η Υπουργός Εργασίας. Βουλευτές κάλεσαν την Υπουργό να εισάγει στο νομοσχέδιο μια μεταβατική περίοδο ώστε να είναι βέβαιο ότι με την ολοκλήρωση της δομής του νέου Υφυπουργείου να προχωρήσει η βελτίωση των υπηρεσιών παροχής των διαφόρων επιδομάτων.

Σε ότι αφορά στα ζητήματα των αναπήρων η Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι στόχος είναι να μεταφερθούν όλα στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.