Την παράταση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024 (αντί μέχρι την 31η Ιουλίου) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2023, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης.

Ο ίδιος ανέφερε πως μέχρι σήμερα, Παρασκευή 21 Ιουνίου, 52.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει «Οριστικά» τη Δήλωση τους μέσω του συστήματος Taxisnet.

Ο Έφορος Φορολογίας είπε πως «υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500».