Διάταγμα με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου του 2020 και ώρα 23.59, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής Δήλωσης εισοδήματος για το 2019 από μισθωτούς και συνταξιούχους (Έντυπο Τ.Φ. 1 μισθωτού), των οποίων το μικτό εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500, καθώς και η πληρωμή του τελικού φόρου που οφείλεται σύμφωνα την εν λόγω Δήλωση (αυτοφορολογία), εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Το σχετικό διάταγμα του ΥΠΟΙΚ δημοσιεύθηκε στη σημερινή έκδοση της επίσημης εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, με το διάταγμα του ΥΠΟΙΚ, παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου του 2020 και ώρα 23.59, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής Δήλωσης εισοδήματος για το 2019 αυτοεργοδοτουμένου, του οποίου ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και που δεν έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ. 1 αυτοεργοδοτουμένου) καθώς και η πληρωμή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω Δήλωση (αυτοφορολογία).