Η Σχολική Εφορεία Λεμεσού αποφάσισε να αναστείλει όλα τα μαθήματα – δραστηριότητες που πραγματοποιούνται τα απογεύματα σε σχολικούς χώρους (θέατρα κλειστά, αίθουσες διδασκαλίας, κλειστά και ανοικτά γήπεδα).

Όπως ενημερώνει η Σχολική Εφορεία Λεμεσού, η εν λόγω απόφαση λήφθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη απολύμανση από τους χρήστες, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα οι σχολικοί χώροι.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη έναρξη των μαθημάτων του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λεμεσού αναβάλλεται προσωρινά.