Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας και των παρακείμενων δρόμων στην Κοινότητα Πελενδρίου, που αναμένεται να παραδοθούν σε 18 μήνες και θα συντείνουν στην ανάπτυξη, την προσέλκυση τουρισμού και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο κοινοτάρχης, Νικόλας Πατσιάουρος.

Το  κόστος του έργου είναι ένα εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και κατά 20% από το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Οι εργασίες του συμβολαίου αφορούν στη διαμόρφωση της Πλατείας και παρακείμενων δρόμων στην κοινότητα, που θα περιλαμβάνει και αμφιθέατρο, στέγαστρο, καθιστικούς χώρους, δαπεδοστρώσεις, αστικό εξοπλισμό, φωτισμό, φυτεύσεις και υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Η διαμόρφωση της Πλατείας γίνεται στο πλαίσιο του στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του Στόχου 3 που είναι η «Συμβολή στην ανάπτυξη/αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και της υπαίθρου με την προώθηση Έργων και Προγραμμάτων», καθώς και της Δραστηριότητας 1 που αφορά «Έργα και ρυθμιστικά σχέδια σε σχέση με την αστική και αγροτική ανάπτυξη».