Ουσιαστικά επιβεβαιώνει την καταγγελία που υποβλήθηκε παλαιότερα στο Κανάλι 6 από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς ότι υπάρχει παρέμβαση στο κρατικό δάσος στην περιοχή των Λατομείων Παρεκκλησιάς και πως το ασφαλτικό στην περιοχή λειτουργεί χωρίς άδεια, το Τμήμα Δασών, σε απάντηση σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε μέσω της βουλής από τους Οικολόγους.

Ο σταθμός μας διαβίβασε τις καταγγελίες στο Τμήμα Δασών, έλαβε απάντηση ότι διαπιστώθηκε παρατυπία, ωστόσο έκτοτε δεν μας δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, παρά τα επανηλειμμένα διαβήματα μας.

Στο ερώτημα που τέθηκε μέσω της Βουλής από τους Οικολόγους κατά πόσο ισχύουν οι καταγγελίες για επέμβαση επιχειρηματία σε δασική έκταση, το Τμήμα Δασών απάντησε πως η ιδιωτική εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε κρατική δασική γη στην περιοχή των Λατομείων Παρεκκλησιάς, για την οποία διατηρεί προνόμιο Λατομείου.

Στην απάντηση προς του Οικολόγους μέσω της βουλής, το Τμήμα Δασών διευκρινίζει πως η άδεια που εκδόθηκε το 2008 ήταν για τοποθέτηση σκυροθραυστικών μηχανημάτων και γεφυροπλάστιγγας, όμως εντός της συγκεκριμένης γης εγκαταστάθηκε ασφαλτικό, σε έκταση 8250 τετραγωνικών μέτρων.

Προστίθεται πως μετά αίτημα της εταιρείας για επέκταση των όρων χρήσης, ώστε να μπορεί να υποβάλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, το Τμήμα Δασών με επιστολή του στις 23/8/2022 έδωσε συγκατάθεση προς αυτήν, να προβεί σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, για εξασφάλιση των αδειών.

Το Τμήμα Δασών καταλήγει πως σε περίπτωση που οι άδειες δύναται να εκδοθούν με βάση το χωροταξικό σχέδιο που θα εγκριθεί , θα εξεταστεί από το Τμήμα αίτημα για μακροχρόνια εκμίσθωση της επηρεαζόμενης κρατικής δασικής γης.

Να σημειωθεί πως στην απάντηση του Τμήματος Δασών δεν γίνεται καμία αναφορά σε τυχόν κυρώσεις για την παρατυπία.