Στην επιβολή φορολογίας κοιμητηρίου 80 ευρώ προχωρούν οι Δήμοι της μείζονος Λεμεσού που βρίσκονται στις διαδικασίες απαλλοτρίωσης γης στα Κάτω Πολεμίδια για τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου για την ευρύτερη Λεμεσό, αφού αυτό της Σφαλαγγιώτισσας πλησιάζει να γεμίσει.

Όπως ενημερώθηκε το Κανάλι 6 δεδομένου ότι το κόστος για να δημιουργηθεί το κοιμητήριο με βάση το νόμο, μοιράζεται στους κατοίκους της περιοχής που θα εξυπηρετεί, αποφασίστηκε να φορολογηθούν όλα τα οικιακά υποστατικά στη μείζονα Λεμεσό, αλλά όχι τα επαγγελματικά υποστατικά ή γραφεία εταιρειών.

Η φορολογία των 80 ευρώ θα κατανεμηθεί ανά 20 ευρώ σε 4 ετήσιους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες των υποστατικών θα πρέπει να μεταφέρουν οι ίδιοι τη φορολογία στους ενοικιαστές, όπου υπάρχουν.

Ως γνωστόν, το Συμβούλιο των Δημάρχων της Λεμεσού κατέληξε ομόφωνα, για τη δημιουργία νέου περιφερειακού κοιμητηρίου σε συγκεκριμένο τεμάχιο στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, το κόστος για την απαλλοτρίωση του οποίου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Η δημιουργία των υποδομών και διαχείριση του κοιμητηρίου θα ανατεθεί με τη μέθοδο του BOT σε στρατηγικό συνεργάτη.