Δεν δοθεί καμία αποζημίωση στο Ισραήλ για το κοίτασμα Ισάι,  πριν να υπάρξει το πλάνο ανάπτυξης και η σίγουρη προοπτική για εισοδήματα από το κοίτασμα Αφροδίτη και για τις 2 πλευρές, ξεκαθάρισε σήμερα η Υπουργός Ενέργειας.

Τόνισε ακόμη πως η αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη δεν εξαρτάται από την επίλυση της διαφοράς για το Ισάι με το Ισραήλ και πως οι δύο διαδικασίες τρέχουν παράλληλα.

Χαρακτήρισε τη διαφορά για το Ισάι  περίπλοκο θέμα, προσθέτοντας πως η επικείμενη γεώτρηση και τα αποτελέσματα της, καθώς και το πλάνο ανάπτυξης του Αφροδίτη θα πρέπει να δοθούν στον διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονα που θα ορίσουν οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να εξαγάγει τα τελικά αποτελέσματα, για το θέμα της αποζημίωσης προς το Ισραήλ για το Ισάι.