Το αναθεωρημένο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο εισηγείται την οριστική μετακίνηση δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται για χρόνια στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής την οποία εξασφάλισε το Κανάλι 6, ζητείται για την μετακίνηση των δύο μονάδων η αποδέσμευση κονδυλίου ύψους ενός εκατομμυρίου 500 χιλιάδων, για σκοπούς αποζημιώσεων, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ασφάλισης των δύο μονάδων κατά την μετακίνηση.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι οι δύο μονάδες επηρεάζουν την ομαλή διακίνηση των πλοίων στα ανοικτά της περιοχής του Βασιλικού. Αναφέρεται επίσης ότι εκτελούν δραστηριότητα που δεν συνάδει με τις προγραμματιζόμενες ενεργειακές αναπτύξεις στην περιοχή όπως η προβλήτα VTTV, Λιμένας Βασιλικού. Επίσης επηρεάζεται το έργο υποδομών έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο «Cyprus LNG Import Terminal» και ο Σταθμός Υγροποίησης Φυσικού Αερίου. Στην επιστολή τονίζεται επίσης ότι οι δύο μονάδες πιθανόν να επηρεάζουν την προγραμματιζόμενη από το Υπουργείο Άμυνας επέκταση της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης».

Την μετακίνηση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας εισηγείται και μελέτη της Αστυνομίας για την ασφάλεια του ενεργειακού κέντρου Βασιλικού.

Για την μετακίνηση έχουν υιοθετηθεί στενά χρονοδιαγράμματα, αφού απαιτείται ένας περίπου χρόνος για να ολοκληρωθεί.

Οι δύο μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, θα μετακινηθούν σε θαλάσσιο χώρο δυτικά της περιοχής Βασιλικού και συγκεκριμένα στην περιοχή Πεντακώμου – Μονής η οποία με βάση τον σχεδιασμό εμπίπτει στην ζώνη για χωροθέτηση τους. Η μετακίνηση θα αρχίσει αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό η οποία εκπονήθηκε από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας ζητά από τη Βουλή συνολικά την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους €3,6 εκ. που σχετίζονται με τη διαχείριση υδρογονανθράκων, μεταξύ των οποίων και συμβουλευτικές υπηρεσίες για το κοίτασμα «Αφροδίτη», το οποίο εισήλθε σε φάση εκμετάλλευσης και παραγωγής.