Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τιμητικού επιδόματος στους Αιχμαλώτους, Μη στρατεύσιμους/Άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους, ως στρατιώτες/έφεδροι, της τουρκικής εισβολής του 1974, στους οποίους καταβάλλεται ήδη μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στους δικαιούχους θα παραχωρείται εξαμηνιαίως εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €1.000, ως αναγνώριση και ανταπόδοση εκ μέρους της πολιτείας μέρους της ανεκτίμητης προσφοράς τους κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Κατ΄εξαίρεση, για το 2022 θα καταβληθεί στους δικαιούχους μαζί με τη μηνιαία πληρωμή Τιμητικού Επιδόματος για τον Ιούλιο και εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €2.000, σε μια συνολική δόση.

Σημειώνεται ότι, δεν χρειάζονται οποιεσδήποτε ενέργειες από μέρους των δικαιούχων.

Διευκρινίσεις για το ποιοι είναι δικαιούχοι του επίδοματος έδωσε μιλώντας στο ΚΑΝΑΛΙ 6 ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης παθόντων και αναπήρων πολέμου 1974 Γιώργος Γρουτίδης.