Στο υπόγειο για απομάκρυνση ή για αποστολή προς επιδιόρθωση ή προς πλειστηριασμό, με βάση τις διαδικασίες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, βρίσκονται τα αντικείμενα που φωτογραφήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι σε σχέση με φωτογραφίες που παρουσιάζουν εγκαταλελειμένο εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο ΟΚΥπΥ ενημερώνει ότι τα αντικείμενα βρίσκονται σε μη δημόσιο χώρο του νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που φωτογραφήθηκαν, βρίσκονται στο υπόγειο για απομάκρυνση ή για αποστολή προς επιδιόρθωση ή προς πλειστηριασμό με βάση τις διαδικασίες του Οργανισμού.