Οικονομική βοήθεια ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο προς πληγέντες γεωργούς και έναν μικρό αριθμό πληγέντων στην κατεχόμενη κοινότητα Κορμακίτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικού Εκπροσώπου Νιόβη Παρισινού, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή οικονομικής βοήθειας, μέγιστου συνολικού ύψους €1.220.500 στους πληγέντες γεωργούς για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και θεομηνίες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021 – 2022.

Από τον Αύγουστο του 2019 που τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, χορηγήθηκαν στους αγρότες 30 εκ. για αποζημίωση που αφορούν θεομηνίες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, έχουν χορηγηθεί 25 εκ. για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και άλλα 20 εκ. για τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο ίδιο πλαίσιο το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατά χάριν παραχωρήσει για ανθρωπιστικούς λόγους, οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιά στην Κοινότητα Κορμακίτη στην Επαρχία Κερύνειας. Η βοήθεια αφορά μικρό αριθμό πληγέντων στην κατεχόμενη κοινότητα Κορμακίτη.

Αποφάσισε επίσης την παραχώρηση Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας ύψους €14.055 για το 2022 σε επαγγελματίες αλιείς της περιοχής Ζυγίου, ως αντισταθμιστικό μέτρο για τις επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της θαλάσσιας αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης καυσίμων στην περιοχή του Βασιλικού.