Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την καταβολή οικονομικής βοήθειας μέγιστου συνολικού ύψους €200.000 στους πληγέντες γεωργούς από πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 16 Ιουνίου 2021 στις κοινότητες Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου – Πλατανιστάσας, στις 26 Ιουνίου 2021 στις κοινότητες Τάλας- Κοίλης και στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 στις κοινότητες Γιόλου-Σίμου-Δρύμου-Δρυνιάς.

Οι πυρκαγιές είχαν προκαλέσει ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, συστήματα άρδευσης, γεωργικά μηχανήματα και γεωργικά υποστατικά, με βάση τις ατομικές καταστάσεις εκτιμήσεων που θα καταρτιστούν από το Τμήμα Γεωργίας και σύμφωνα και με τις πρόνοιες του νόμου.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου, Νιόβης Παρισινού, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Παράλληλα οι πληγέντες θα ενημερωθούν ότι, κατά την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης θα γίνεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές τους προς το Κράτος.