Ευαρέσκεια για την άρση της πολεοδομικής άδειας για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην κοινότητα Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, εκφράζει το κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, υποδεικνύοντας, ωστόσο, πως η ζημιά στο περιβάλλον επιτελέστηκε.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κινήματος, 100 δέντρα θυσιάστηκαν με μη αναστρέψιμη ζημιά, λόγω κακών χειρισμών και έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού και τοποθέτησης έργων ανανεώσιμων ενέργειας.

Σε δηλώσεις της εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η  Νατάσα Ιωάννου τόνισε πως «η ολιγωρία που υπάρχει για την δημιουργία χωροταξικού σχεδίου τοποθέτησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η καθυστέρηση στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης εταιρειών με τις πρόνοιες των αδειών, ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για την έκβαση της υπόθεσης».

Το Κίνημα τονίζει για ακόμη μια φορά πως κανένα έργο που γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος δεν θεωρείται ‘ανάπτυξη’, ακόμα και τα έργα που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πως είναι αδιανόητο και παράδοξο να καταστρέφονται δέντρα για έργα ΑΠΕ.

Καλεί τις Αρχές και τους αρμόδιους φορείς, στο άμεσο μέλλον να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τον χωροταξικό σχεδιασμό για έργα ΑΠΕ που θα ωφελεί τις εταιρείες, τις κοινότητες και το περιβάλλον και να επιβλέπουν διαρκώς τις διαδικασίες για να εξασφαλίζεται ότι τα έργα γίνονται νομότυπα και εντός των πλαισίων της άδειας των εκάστοτε εταιρειών.