Τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου” ένωσαν οι μοτοσικλετιστές της Κύπρου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ακοής. Συγκέντρωσαν χρήματα και ενίσχυσαν την προσπάθεια του Συνδέσμου Φίλων του Κέντρου.

Σε ένα “Drive Through Έρανο” τα μέλη των λεσχών και σωματείων των μοτοσικλετιστών άφησαν το μεσημέρι την οικονομική εισφορά τους σε έναν μεγάλο κουμπαρά, που είχε στηθεί στον ανατολικό χώρο στάθμευσης της επίχωσης στην Λεμεσό, ειδικά για την εκδήλωση αυτή.

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου” παρέχει δωρεάν εξέταση ακοής σε όλα τα νεογνά της Κύπρου μέσα από το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών.

Στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση της συγγενούς βαρηκοΐας, δηλαδή βαρηκοΐας που υπάρχει σε ένα νεογνό στη γέννηση του. Επειδή η απόκτηση ομιλίας στα νεογνά επηρεάζεται από την καλή λειτουργία του μηχανισμού ακοής, τυχόν ανωμαλία στο μηχανισμό αυτό προκαλεί προβλήματα επικοινωνίας και μάθησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ακαδημαϊκή τους επίδοση, η ψυχική τους υγεία και η κοινωνική τους ένταξη. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, Νίκου Νικολαΐδη.