Ενόψει της επαναδραστηριοποίησης επιχειρήσεων από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, έχουν καταρτιστεί οι πιο κάτω οδηγοί που αφορούν σε ομάδες εργαζομένων που αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν στην 1η και τη 2η φάση της σταδιακής άρσης των περιορισμών:

1 Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνoϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg1.pdf

2 Ασφάλεια και Υγεία στους Χώρους Εργασίας Οδηγός Διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού – Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις, εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg2.pdf

3 Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού Γενικές Οδηγίες προστασίας εργοδοτουμένων σε Επιχειρήσεις
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg3.pdf

4 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg6.pdf

5 Take away / delivery COVID-19
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg9.pdf

6 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg8.pdf

7 Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοϊού
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg4.pdf

8 Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 & Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg5.pdf

9 Οδηγίες για πρόληψη COVID-19 σε σχολεία
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg10.pdf