Με τις καταχρήσεις να αποτελούν ένα από τα μείζονα θέματα που πλήττουν το ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κατάρτησε τον περασμένο Μάρτιο ειδικό Σχέδιο Δράσης, επιδιώκοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Μια από τις καταχρήσεις που παρατηρούνται στο Σύστημα είναι ο μεγάλος αριθμός μη αιτιολογημένων παραπεμπτικών που εκδίδονται από τους Προσωπικούς Ιατρούς (ΠΙ) προς άλλους παρόχους του ΓεΣΥ.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, ο ΟΑΥ προχωρά με την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού του ΠΙ και του συστήματος παραπομπής.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή δεικτών απόδοσης που συνδέονται με την αμοιβή των ΠΙ και οι οποίοι αφορούν στη συμπεριφορά των ΠΙ σε σχέση με τις παραπομπές που εκδίδονται προς ΕΙ. Επιπλέον εξετάζει και τις παραπομπές για εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.
Παράλληλα ο ΟΑΥ εντατικοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο των παραπεμπτικών που εκδίδουν οι ΠΙ, καθώς και τη διαδικασία λήψης μέτρων προς τους ΠΙ που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Οργανισμού.
Επιπρόσθετα, προωθούνται και άλλα μέτρα βελτίωσης του θεσμού του ΠΙ όπως εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών παραπομπής, εκπαιδεύσεις, ηλικιακά κριτήρια συμμετοχής ιατρών στο Σύστημα κ.ο.κ..
Επισημαίνεται ότι η σωστή λειτουργία του θεσμού του ΠΙ είναι ιδιαίτερα σημαντική εφόσον σκοπός του είναι η παροχή αποτελεσματικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και καθοδήγησης προς τους δικαιούχους για τη λήψη υπηρεσιών που χρειάζονται από τους υπόλοιπους παρόχους του ΓεΣΥ.
Η σωστή λειτουργία του θεσμού και του συστήματος παραπομπής οδηγεί στην αποφόρτιση των Ειδικών Ιατρών από περιστατικά που δεν χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Επιτυγχάνει επίσης την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων του Συστήματος, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους δικαιούχους που τις έχουν ανάγκη.
Το Γενικό Σύστημα Υγείας -αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΥ-είναι η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί χρέος όλων μας να το διαφυλάξουμε.