Την έναρξη της νέας περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2022 (ΕΑΕΕ2022), ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).
 
Σε ανακοίνωση, ο ΚΟΑΠ αναφέρει ότι η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων θα γίνεται μεταξύ 22/03/2022 – 15/04/2022, ενώ η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή θα γίνεται μεταξύ 16/04/2022 – 10/05/2022.
 
Προσθέτει ότι η τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις είναι στις 20/10/2022.
 
Ο Οργανισμός αναφέρει ότι η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.
 
Τέλος, ο ΚΟΑΠ αναφέρει ότι παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, που για την ενεργοποίηση της, θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ