Σε δημόσιο απολογισμό για την τετραετία 2017 – 2020 προχώρησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος παρουσίασε τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Επιτροπών. Ο κ. Νικολαΐδης επισήμανε πως αναμφισβήτητα αυτό που σημάδεψε την τετραετία είναι η πανδημία της τελευταίας χρονιάς.

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι «η προσήλωση στους κανόνες χρηστής διοίκησης, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι υπέρτατη υποχρέωση μας και βασικό συστατικό στοιχείο μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας.

Είπε, ακόμη, ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις γειτονιές της πόλης και στην καθημερινότητα των δημοτών, σημειώνοντας ότι μόνο μέσα στο 2021 έχουν προγραμματιστεί έργα 13 εκατομμυρίων ευρώ για αναβάθμιση των συνοικιών, πέραν από τα έργα που γίνονται για βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών σε θέματα καθαριότητας, πρασίνου και κυκλοφοριακού.

«Για πρώτη φορά» τόνισε ακόμη ο κ. Νικολαΐδης υπάρχει μια στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης δεκαετίας για όλη την αστική περιοχή της μείζονος Λεμεσού και σε συνεργασία με τους άλλους πέντε δήμους διεκδικούνται κονδύλια 400 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μείζονα Λεμεσό. Πρόσθεσε ότι μέχρι σήμερα και κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 40 αναπτυξιακά έργα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου ολοκληρώνονται τα συγχρηματοδούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Όπως επισήμανε ακόμη ο κ. Νικολαΐδης, έπειτα από πολλά χρόνια ολιγωρίας και καθυστερήσεων, ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα του ΣΑΛΑ συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή , ανέφερε, προωθήθηκαν αθλητικά έργα υποδομής με την ευκαιρία της ανάδειξης της Λεμεσού σε «Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού 2021», πολιτικές αναβάθμισης σε «έξυπνη πόλη» και προώθηση της ως περιφερειακού κέντρου «Γαλάζιας Οικονομίας».