Δύο νέα τηλέφωνα επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των Κυπρίων που έχουν βρεθεί αποκλεισμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τον κορωνοϊό θα αρχίσουν να λειτουργούν εντός της ημέρας. Πρόκειται για τα +44 7899755851 και +44 7444362325. Αμφότερα είναι απευθείας γραμμές προς την προξενική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο.