Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα και το τηλεφωνικό κέντρο 1412, στο οποίο μπορούν οι πολίτες να καλούν για πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό. Το τηλεφωνικό κέντρο 1412 θα λειτουργεί από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ.

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι συνεχίζει κανονικά να λειτουργεί για πληροφορίες και ο αριθμός 1450, ενώ πληροφορίες γενικής φύσεως για τον κορωνοϊό υπάρχουν διαθέσιμες και διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών www.pio.gov.cy/coronavirus.

Τονίζεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο 1420 παραμένει σε ισχύ μόνο για αναφορά συμπτωμάτων.