Στην κοινή διαπίστωση πως θα πρέπει να διαφυλαχθεί η μακρά παράδοση συνεργασίας και στενών σχέσεων μεταξύ Γενικής Εισαγγελίας και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προβαίνουν ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, οι οποίοι είχαν συνάντηση χθες το απόγευμα στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, στην παρουσία και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Σήμερα, Γενικός Εισαγγελέας και Γενικός Ελεγκτής εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρεται πως “οι δύο Υπηρεσίες και οι επικεφαλής τους έχουν μια μακρά παράδοση συνεργασίας και στενών σχέσεων και ήταν κοινή διαπίστωση ότι τούτο θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να συνεχιστεί στη βάση αρχών και με σεβασμό στην ανεξαρτησία της κάθε Υπηρεσίας, προς διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος το οποίο, τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Γενικός Ελεγκτής, έχουν ως μόνο γνώμονα”.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, “η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία για εις βάθος συζήτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα ως προς τον έλεγχο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος”.

“Ο Γενικός Εισαγγελέας εξήγησε τη θέση του ότι, ενόσω διεξάγεται η έρευνα από πλευράς Ερευνητικής Επιτροπής, δεν θα ήταν ορθό να διεξάγεται ταυτόχρονα έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία και συνεπώς ο έλεγχός της θα πρέπει να μετατεθεί για αργότερα”, αναφέρεται.

Προστίθεται πως “ο Γενικός Ελεγκτής εξήγησε τη θέση του ότι το θέμα αφορά τις θεμελιώδεις αρχές ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και συνεπώς, λόγοι αρχής, επιβάλλουν κατά την άποψη του τη συνέχιση του ελέγχου που έχει αρχίσει η Ελεγκτική Υπηρεσία. Ο Γενικός Ελεγκτής επανέλαβε ότι σέβεται τον Γενικό Εισαγγελέα και τις γνωματεύσεις του και δεδομένου ότι η Κυβέρνηση δεσμεύεται από τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, ο Γενικός Ελεγκτής αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται ότι, εκ των πραγμάτων, παρά τη διαφωνία του, στο παρόν στάδιο δεν θα του παραδοθούν άλλοι φάκελοι και δεν τίθεται θέμα προσφυγής στο Δικαστήριο”.

Επίσης “ο Γενικός Ελεγκτής επανέλαβε το σεβασμό του στο έργο της Ερευνητικής Επιτροπής και την εκπεφρασμένη βούληση και ετοιμότητα της Υπηρεσίας του να συνδράμει στο έργο αυτό, αν τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή. Προς τούτο, θα μπορούσε να κληθεί ενώπιον της Επιτροπής για να καταθέσει, προς υποβοήθηση της, την Έκθεση που έχει ετοιμαστεί για τις 5 περιπτώσεις πολιτογραφήσεων καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ή Εκθέσεις”, σημειώνεται.

Επίσης αναφέρεται πως “η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται ταυτόχρονα από κάθε Υπηρεσία και αποτελεί κοινή δήλωσή τους. Ως εκ τούτου, οι Επικεφαλής των δύο ανεξάρτητων θεσμών έχουν συμφωνήσει να μην προβούν σε περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις επί του συγκεκριμένου θέματος και ταυτόχρονα συμφώνησαν ότι θα υπάρχει μεταξύ τους συνεχής και τακτική επικοινωνία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος το οποίο και οι δύο έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν”, καταλήγει η κοινή δήλωση Γενικού Εισαγγελέα και Γενικού Ελεγκτή.

ΚΥΠΕ