Υπογράφηκε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Μεταφορών το συμβόλαιο για την Ανέγερση του Κέντρου Φιλοξενίας ‘ΛΙΜΝΕΣ’ το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και του Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατρίζονται στις χώρες καταγωγής τους.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που άρχισε περισσότερο από ένα χρόνο πριν αφού η Κυπριακή Δημοκρατία πλήρωνε για τον χώρο αυτό για αρκετό διάστημα, ωστόσο δεν προχώρησε γοργά η διαδικασία μεταφοράς μεταναστών από το Κέντρο Φιλοξενίας «Πουρνάρα».

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, δήλωσε σήμερα πως η Ανέγερση του Κέντρου Φιλοξενίας ‘ΛΙΜΝΕΣ’ και του Προαναχωρησιακού Κέντρου αποτελούν σημαντικά ορόσημα στις προσπάθειες για ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές πιέσεις.

Στο χαιρετισμό του κατά την τελετή υπογραφής του συμβουλαίου, ο Υπουργός τόνισε πως «η υφιστάμενη υποδομή, ο Χώρος Κράτησης Μεταναστών που βρίσκεται στη Μενόγεια, χωρητικότητας μόλις 126 ατόμων, κρίθηκε ανεπαρκής να διαχειριστεί τις επιστροφές του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού μεταναστών των τελευταίων ετών».

«Η έλλειψη υποδομών και χώρων κράτησης για τους μετανάστες, αποτέλεσαν το τροχοπέδη σε σημαντικές διαδικασίες, όπως είναι η επίσπευση των διαδικασιών επαναπατρισμού των μεταναστών», όπως είπε ο κ. Ιωάννου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ακολούθως πως το ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας αιτούντων Διεθνούς Προστασίας στις «Λίμνες», θα είναι χωρητικότητας 1.000 προσώπων και θα υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής, κυρίως, των ατόμων των οποίων η αίτηση για διεθνή προστασία έχει απορριφθεί πρωτοβάθμια. Θα φιλοξενούνται, πρόσθεσε, «και αιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες καταγωγής και το αίτημά τους για άσυλο εξετάζεται με ταχύρρυθμη διαδικασία».

Στόχος μας είναι ο ευκολότερος και αμεσότερος εντοπισμός προσώπων σε περίπτωση λήψης αρνητικής απόφασης, για επαναπατρισμό στη χώρα τους, εξήγησε ο κ. Ιωάννου.

Σε συνδυασμό με το δεύτερο Προαναχωρησιακό Κέντρο, που βρίσκεται πλησίον του Κέντρου Φιλοξενίας θα επιτευχθεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, «η διευκόλυνση για συστηματική επιστροφή των αιτητών διεθνούς προστασίας, των οποίων το αίτημα ασύλου, έχει απορριφθεί τελεσίδικα και πλέον διαμένουν παράνομα στην Κύπρο».

Τα δυο Κέντρα θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών και θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το έργο, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση και η αξία της Σύμβασης ανέρχεται στα €84.888.000, πλέον ΦΠΑ.