Όλες οι αιτήσεις για το επίδομα ασθενείας πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά για να γίνονται δεκτές μετά την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2022, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνοντας ότι η παραλαβή έντυπων αιτήσεων για επίδομα ασθενείας τερματίζεται με το τέλος της παρούσας βδομάδας και καμία έντυπη αίτηση για επίδομα ασθενείας δεν θα παραλαμβάνεται και δεν θα μπορεί να εξεταστεί.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη Κράτους, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, έχει θέσει σε λειτουργία από τις 7/02/2022 την ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Σε συνέχεια της εξαγγελίας για παράλληλη διαδικασία υποβολής και έντυπων αιτήσεων κατά τις πρώτες δύο βδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σημειώνεται, έχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεί ότι το Μηχανογραφικό Σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιδόματος ασθενείας λειτουργεί χωρίς λάθη, με την επιτυχή υποβολή εκατοντάδων ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι σήμερα χωρίς προβλήματα.

Προστίθεται ότι πλήρεις οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mlsi.gov.cy και υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ταυτοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΡΙΑΔΝΗ», η οποία χρειάζεται να γίνει μία μόνο φορά, μπορεί να γίνεται είτε μέσω αυτόματης διασύνδεσης με υπηρεσίες e-banking είτε με επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη είτε, με επιτόπου επίσκεψη και στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία θα προβαίνουν σε ταυτοποίηση μόνο για σκοπούς υποβολής αίτησης επιδόματος ασθενείας.

Στόχος των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η γρηγορότερη δυνατή εξέταση όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται για επιδόματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.