Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία στο κοινό, σχετικά με δύο μορφών μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που ψευδώς στη μία περίπτωση παρουσιάζονται ότι έχουν αποσταλεί από την Αστυνομία και πιο συγκεκριμένα από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ψευδώς παρουσιάζονται ότι έχουν αποσταλεί από πρώην Αρχηγό Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, σε μηνύματα που έχουν αποσταλεί τις τελευταίες μέρες από την ύποπτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ‘[email protected]», αναφέρεται ως αποστολέας ο Αρχηγός Αστυνομίας Στυλιανός Παπαθεοδώρου. Τα μηνύματα μέχρι το παρόν στάδιο αποστέλλονται γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Μέσω των μηνυμάτων οι δράστες καλούν τους αποδέκτες να απαντήσουν στον αποστολέα, για να επιβεβαιώσουν την παραλαβή του μηνύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πιστεύεται ότι ο σκοπός αποστολής των κακόβουλων μηνυμάτων είναι να εξακριβωθεί εάν οι διευθύνσεις προς τις οποίες αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ενεργές.

Σε δεύτερης μορφής κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψευδώς παρουσιάζεται ότι αυτά έχουν αποσταλεί από Αρχηγό Αστυνομίας, αναφέροντας το όνομα προσώπου που στο παρελθόν διετέλεσε Αρχηγός Αστυνομίας. Ο παραλήπτης καλείται όπως, αποστείλει προς την ύποπτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ‘[email protected]», απάντηση του στο μήνυμα.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, σε καμία περίπτωση τέτοιας μορφής μηνύματα αποστέλλονται από την Αστυνομία προς πολίτες ή και οργανισμούς. Οι δύο αυτές μορφές μηνυμάτων συνιστούν προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών.

Συστήνεται όπως σε περίπτωση παραλαβής τέτοιων μηνυμάτων, πολίτες ενημερώνουν την Αστυνομία και όπως αποφεύγουν οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή μέσω των κακόβουλων αυτών μηνυμάτων και των ύποπτων διευθύνσεων που αναφέρονται σε αυτά.

Πηγή: ΚΥΠΕ