Το εργοτάξιο της υπό ανακατασκευή οδού Γιλντίζ στο κέντρο της Λεμεσού επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης ο οποίος ανέφερε στο Κανάλι 6 ότι το νέο χρονοδιάγραμμα για παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία είναι πριν το τέλος Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού μας είπε χαρακτηριστικά πως απ’ εδώ και πέρα θα επισκέπτεται ενδεχομένως και καθημερινά το εργοτάξιο μέχρι την ολοκλήρωση του.

Το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί σε σχέση με το άνοιγμα για την κυκλοφορία του γεφυριού με τα 4 φανάρια επί της υπό ανακατασκευή οδού Γιλντίζ στο κέντρο της Λεμεσού, ήταν περ τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η καθυστέρηση αποδίδεται στο απρόβλεπτο πρόβλημα με οξειδώσεις που εντοπίσθηκε στο γεφύρι στην πορεία των έργων για το οποίο βρέθηκαν οι λύσεις και ξεκίνησε η στήριξη του.

Πριν το τέλος Ιουλίου δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της οδού Γιλντίζ από τον μικρό κυκλικό κόμβο της Μισιαούλη και Καβάζογλου στη σύνδεσή της με την Φραγκλίνου Ρούσβελτ μέχρι τα κτίρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε λεχθεί πως πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου επρόκειτο να παραδοθεί το έργο, εφόσον δεν προέκυπταν καθυστερήσεις.

Το έργο περιλαμβάνεται στο 2ο συμβόλαιο που υπογράφηκε για την ανακατασκευή της Μισιαούλη και Καβάζογλου, με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν, μετά από συμφωνία με τον Δήμο, αποχώρησε ο πρώτος εργολάβος λόγω των καθυστερήσεων. 

Η ανακατασκευή της Γιλντίζ περιλαμβάνει υπογειοποίηση υπηρεσιών, καθώς και σύνδεση του πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου με το Γραμμικό πάρκο στην κοίτη του Γαρύλλη.

Πριν το τέλος Οκτωβρίου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ολόκληρο το έργο της Μισιαούλη και Καβάζογλου.