Το καλοκαίρι του 2023 έχει μετατεθεί η προκήρυξη προσφορών για την αποκατάσταση του πρώην σκυβαλότοπου στο Βατί, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του 2024, απάντησε σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε το Κανάλι 6, η Υπηρεσία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Τμήμα Υδάτων.

Τα σχέδια  για την αποκατάσταση του πρώην σκυβαλότοπου, έχουν ήδη εκπονηθεί από ειδικευμένους μελετητές που εκπόνησαν και τα σχέδια για αποκατάσταση του Κοτσιάτη, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και εξέτασης θα πάρει 6 με 7 μήνες.

Το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί για την προκήρυξη των προσφορών, ήταν εντός του 1ου τριμήνου του 2022.

Η αποκατάσταση στο Βατί θα κοστίσει 32 εκατομμύρια ευρώ και στον χώρο θα μεταφερθούν τα απόβλητα των ΧΑΔΑ 27 κοινοτήτων της Λεμεσού που έκλεισαν και επίσημα το 2019.

Το έργο θα ακολουθήσει τα έργα αποκατάστασης του Κοτσιάτη, που ξεκίνησαν στις 22 Αυγούστου του 2022 και, σύμφωνα με το συμβόλαιο, θα είναι διάρκειας 24 μηνών, εξαιρουμένων των έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου.

Από τις 28/2/2019, οι ΧΑΔΑ Βατί και Κοτσιάτη έχουν κλείσει επίσημα για όλα τα ρεύματα αποβλήτων, βάσει υποδείξεων της Ε.Ε..

Ως γνωστό, το Επαρχιακό Συμβούλιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της επαρχίας Λεμεσού έχει προχωρήσει σε επιχωματώσεις στο Βατί, για αντιμετώπιση του προβλήματος των αναθυμιάσεων από τον πρώην σκυβαλότοπο.

Η κατάσταση στο Βατί έχει βελτιωθεί όμως, για να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα, θα πρέπει να προχωρήσει το Τμήμα Υδάτων στην οριστική αποκατάσταση του χώρου, για την οποία παρατηρείται καθυστέρηση.