Στη μείωση των συντελεστών χρέωσης των αποχετευτικών τελών για το 2023 και εφαρμογή νέων αξιών γενικής εκτίμησης των ακίνητων προχωρεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, στο πλαίσιο της πολιτικής του για διατήρηση χαμηλότερων τελών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΛΑ, για το έτος 2023 αποφασίστηκε εφαρμογή των νέων αξιών γενικής εκτίμησης των ακίνητων σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2021, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στους καταλόγους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Αποφασίστηκε επίσης, μείωση των συντελεστών χρέωσης Αποχετευτικών Τελών Λυμάτων για ξενοδοχεία και βιομηχανίες από 0,99‰ σε 0,92 ‰, για άλλα υποστατικά από 0,38 ‰ σε 0,35 ‰ και μείωση των συντελεστών χρέωσης Αποχετευτικών Τελών Ομβρίων Υδάτων για όλα τα υποστατικά από 0,09 ‰ σε 0,086‰.

«Η απόφαση για μείωση των αποχετευτικών τελών εμπίπτει στην πολιτική του ΣΑΛΑ για διατήρηση όσο το δυνατό χαμηλότερων τελών», προσθέτει η ανακοίνωση και σημειώνει ότι κατά τη λήψη της, λήφθηκε υπόψη η γενική οικονομική κατάσταση του Οργανισμού, οι υποχρεώσεις για εξυπηρέτηση των δανείων και οι χρηματοδοτικές ανάγκες για υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος του ΣΑΛΑ.

Για τα έργα στο κέντρο της Λεμεσού

Εξάλλου, σε άλλη ανακοίνωση του, το ΣΑΛΑ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου της Λεμεσού, θα εκτελούνται εργασίες στις οδούς Λεοντίου – Ειρήνης, από τη συμβολή της οδού Λεοντίου με την οδό 16ης Ιουνίου μέχρι τη συμβολή της οδού Ειρήνης με την οδό Μαραθώνος, στον Δήμο Λεμεσού.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η ανατολική λωρίδα των οδών Λεοντίου – Ειρήνης, στο τμήμα που θα εκτελούνται οι εργασίες θα είναι κλειστή και θα επιτρέπεται μόνο η τροχαία κίνηση από το κέντρο προς τη Λεωφόρο Μακαρίου.

Τέλος, καλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση.