Αρκετές κοινότητες έχουν υποβάλει αίτηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού με στόχο να πιστοποιηθούν ως χρωματιστά χωριά της Κύπρου.
Σύμφωνα με πηγές από το Υφυπουργείο, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, και πολλές κοινότητες προσπαθούν να υλοποιήσουν τα κριτήρια που τέθηκαν, με βάση συστάσεις που τους δίνονται.
Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η αισθητική αναβάθμιση των χωριών, η καθαριότητα, ο περιορισμός της οπτικής ρύπανσης, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών.
Παράλληλα τα χωριά θα πρέπει να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες και σημεία για πληροφορίες για τους επισκέπτες.
Οι πρώτες κοινότητες που κατάφεραν να πιστοποιηθούν ως χρωματιστά χωριά είναι το Βουνί, ο Καλοπαναγιώτης και η Στενή.
Μιλώντας στο ΚΑΝΑΛΙ 6 ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουνίου Ματθαίος Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι είναι πολύ περήφανοι για την βράβευση της κοινότητας τους, αφού όπως εξήγησε τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν μια προσπάθεια για εξωραϊσμό της.
Συγκεκριμένα μπογιάτισαν τις παλιές πόρτες των σπιτιών, συντήρησαν τους παλιούς τοίχους, έβαλαν λιθόστρωτο στους δρόμους και φύτευσαν πολλά λουλούδια.
Σύμφωνα με τον κύριο Πρωτοπαπά, γίνεται μια γενικότερη προσπάθεια για να αναζωογονηθεί το κέντρο του χωριού με την λειτουργία κάποιων μαγαζιών τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετούν τους επισκέπτες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα χωριά που βραβεύονται τυγχάνουν σημαντικής προβολής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, από το Υφυπουργείο τουρισμού, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας τους.