Από 6 κοινοπραξίες μεγάλων Οργανισμών από την Κύπρο και το Εξωτερικό που ειδικεύονται στις έξυπνες τεχνολογίες, έχουν υποβληθεί προσφορές για τον διαγωνισμό για εξασφάλιση 80 χιλιάδων έξυπνων υδρομετρητών που προκήρυξε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των οποίων θα διατεθούν 15 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο διευθυντής του ΣΥΛ, Σωκράτης Μεταξάς, ήδη ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για κατακύρωση του έργου.

Στο μεταξύ, χθες μετά το μεσημέρι το ΣΥΛ προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων πίεσης και ποιότητας νερού, με εκτιμώμενο κόστος 670 χιλιάδες ευρώ.

Με τους αισθητήρες το ΣΥΛ θα λαμβάνει άμεση πληροφόρηση για ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού και τεχνικά δεδομένα, όπως η ροή και η πίεση του νερού μέσα στο δίκτυο.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 21 Απριλίου 2023, οπότε και θα αποσφραγιστούν προκειμένου να αξιολογηθούν.

Οι διαδικασίες αυτές εμπίπτουν στην προσπάθεια δημιουργίας του «Έξυπνου Δικτύου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού», που έχει κινήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της πόλης.

Ποσό 50 χιλιάδων ευρώ θα δαπανηθεί για την εγκατάσταση υποδομής για τη δημιουργία Δωματίου Ελέγχου στα κεντρικά Γραφεία του ΣΥΛ.

Επίσης, θα υπάρξει χρηματοδότηση 350 χιλιάδων ευρώ για την ανάπτυξη λογισμικών που θα παρακολουθούν και επεξεργάζονται τον τεράστιο όγκο δεδομένων που θα λαμβάνει το Control Room.

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026, προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα από την ΕΕ.