Καθόλου ευχάριστα δεν είναι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται οι δήμοι σε όλη την Κύπρο για ολοκλήρωση της μηχανογράφησης τους, δηλαδή της καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων τους, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις συνενώσεις με άλλους δήμους, στο πλαίσιο στο πλαίσιο έναρξης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ένας στους τρείς Δήμους, δεν έχει μηχανογραφηθεί με βάση το νέο σύστημα, όπως αναφέρθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών η οποία εξέτασε την πρόοδο της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αυτό σημαίνει ότι πολίτες οι οποίοι οφείλουν τέλη προηγούμενων ετών δεν θα εμφανίζονται στο νέο σύστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τον εντοπισμό τους και την είσπραξη των οφειλομένων.

Σημειώνεται, πως κατονομάστηκε και συγκεκριμένη εταιρεία η οποία φέρεται να καθυστερεί τη διαδικασία.
Οι εμπλεκόμενοι επιδίδονται σε αγώνα δρόμου να προλάβουν την 1η Ιουλίου, όταν θα εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση.

Θέμα υπάρχει και με τις πολεοδομικές άδειες και οι άδειες οικοδομής.

Όλες οι πολεοδομικές αρχές που σήμερα ανέρχονται σε 46 θα τερματίσουν την λειτουργία στις 10 Ιουνίου και δεν θα αποδέχονται νέες αιτήσεις ώστε στο διάστημα των 20 ημερών που απομένουν, να μπορούν να μετακομίσουν στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Εκτιμάται από τους αρμόδιους που μίλησαν πως αυτό σημαίνει πως θα προκληθούν καθυστερήσεις.

Αναφέρθηκε επίσης από βουλευτές ότι τοπική άρχοντες αδυνατούν να κατανοήσουν την σημασία της μεταρρύθμισης αφού τσακώνονται όπως είπαν, για το που θα μεταφερθούν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί.