Το υπουργείο Εργασίας ενημερώνει ότι καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από 13 Μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου 2020, είναι η Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά τις 12 Ιουνίου και δεν θα γίνονται δεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων. 

Για την υποβολή των αιτήσεων, δείτε εδώ