Συνολικά 180 νέες αιτήσεις πολιτογράφησης με το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις επενδυτών υποβλήθηκαν από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής.

Ο υπουργός που συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής είπε ότι καμία αίτηση για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση που κατατέθηκε μετά την 31η Ιανουαρίου 2020 δεν έχει εξεταστεί.

Θα εξεταστούν, όπως διαβεβαίωσε, όλες οι αιτήσεις, μετά την έγκριση του νέου νομοθετικού πλαισίου και πλαισίου κανονισμών που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

Ο Νίκος Νουρής σημείωσε ότι αυτό που κάνει το υπουργείο Εσωτερικών είναι να εξετάζει αιτήσεις που κατατέθηκαν εντός του 2019 στη βάση των όρων που ίσχυαν κατά την υποβολή των αιτήσεων, μετά την 15η Μαΐου.

Aνέφερε ακόμα ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν σε επένδυση 2 εκατομμυρίων ευρώ για διάστημα πέντε χρόνων και να αγοράζουν ακίνητο ύψους τουλάχιστον 500 χιλιάδων ευρώ. Να καταθέσουν 75 χιλιάδες ευρώ στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. Θα υπάρχει επίσης, όπως είπε ο κ. Νουρής, η δυνατότητα άρσης της υπηκοότητας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος διαβατηρίου, υπέπεσε σε σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Καθορίζεται πλαφόν παραχώρησης 700 διαβατηρίων ετησίως.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης ανέφεραν ότι οι κανονισμοί περιέχουν ασάφειες, παραθυράκια και είναι πολύ πολύπλοκοι και θα πρέπει να συζητηθούν επιστάμενως. Κατήγγειλαν επίσης ότι παραβιάζονται πολεοδομικές πρόνοιες για χάρη μεγάλων εταιρειών ανάπτυξης γης.

Όπως ανέφεραν βουλευτές, πρέπει να εισαχθούν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην υπάρξει επανάληψη φαινομένων τα οποία εξέθεσαν την Κύπρο διεθνώς.