Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ενημερώνει ότι οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν στις ακόλουθες πηγές πληροφόρησης:

1. Διαδίκτυο:

wtv.elections.moi.gov.cy, elections.gov.cy

Καταχωρώντας αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης.

2. Γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου (SMS):

Μήνυμα στον αριθμό 1199, καταχωρώντας:

wtv κενό αριθμό ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης

π.χ. wtv 900500 01/06/1990

3. Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης:

Παγκύπριος αριθμός:  77 77 22 12

Λευκωσία:  22804348, 22804295, 22804349, 22804283

Λεμεσός:  25806443, 25806454, 25806406, 25806447

Αμμόχωστος:  23200935, 23200937, 23200938, 23200922

Λάρνακα:  24801870, 24801872, 24801858, 24801868

Πάφος:  26801143, 26801144, 26801148

Υπουργείο Εσωτερικών:  22867640

Σημειώνεται ότι για την υπηρεσία αποστολής μηνύματος SMS καθώς για τον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου, ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:

Αποστολή μηνύματος στο 1199 : €0,034/μήνυμα
Κλήση στον παγκύπριο αριθμό : €0,15/λεπτό