Το τμήμα αναπτύξεως υδάτων ανακοινώνει τη διακοπή νερού άρδευσης λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ανακυκλωμένου  νερού στην Παρεκκλησιά, που έχει προκληθεί από εργασίες εργολάβου άλλης υπηρεσίας κοινής ωφελείας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την διακοπή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τμήματος, είναι η δυτική Λεμεσός και όλο το παραλιακό μέτωπο.

Οι αρδευτές παρακαλούνται όπως περιοριστούν στις ελάχιστες αναγκαίες ποσότητες για άρδευση μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης, η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της ερχόμενης βδομάδας.

Στην ανακοίνωση  του τμήματος σημειώνεται ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε, όπου είναι εφικτό, να συμπληρωθεί η παροχή του νερού από άλλες διαθέσιμες πήγες.