Στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών της, ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Κύπρος. Την ώρα μάλιστα, που η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από τις χώρες της ΕΕ, σε ότι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.

Αυτό το στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat προκύπτει ότι, οι Κύπριοι παίρνουν βαθμολογία λίγο κάτω από τη βάση, για τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Συγκεκριμένα η Κύπρος με ποσοστό 49% βρίσκεται στην 20ή θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπροστά από τη Σλοβενία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

ScreenHunter 1499

Τα στοιχεία της Eurostat, αφορούν το προηγούμενο έτος και σύμφωνα με αυτά, το 55 % των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην ΕΕ είχαν τουλάχιστον βασικές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες. Ανάμεσα στα κράτη μέλη, υπάρχει μεγάλο χάσμα, αφού τα ποσοστά κυμαίνονται από 83% στην Ολλανδία και φτάνουν στο μόλις 28% της Ρουμανίας.

Τι είναι οι ψηφιακές δεξιότητες

Τα στατιστικά της Eurostat βασίστηκαν στις ικανότητες που διαθέτουν οι λαοί της ΕΕ, στη βάση πέντε πυλώνων. Πρόκειται για τις δεξιότητες γραμματισμού σε πληροφορίες και δεδομένα, τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες για τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δεξιότητες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν.

Για να θεωρηθεί κάποιος ότι κατέχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, διερευνήθηκε κατά πόσον γνωρίζει να κάνει ένα πράγμα τουλάχιστον από κάθε ένα από τους πέντε πυλώνες.

Μετρά το επίπεδο μόρφωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το επίπεδο μόρφωσης, επηρεάζει τα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων. Το χάσμα στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (80 %) και ατόμων με μηδενική ή χαμηλή τυπική εκπαίδευση (34 %) στην ΕΕ ανήλθε σε 46 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα μεγαλύτερα κενά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (66 εκατοστιαίες μονάδες), στην Ελλάδα (63 εκατοστιαίες μονάδες) και στη Μάλτα (59 εκατοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, τα μικρότερα κενά καταγράφηκαν στην Εσθονία (12 εκατοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (14 εκατοστιαίες μονάδες) και τη Λιθουανία (22 εκατοστιαίες μονάδες).

Στην Κύπρο, το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες, μεταξύ των υψηλά μορφωμένων προσώπων με τα άτομα με τυπική ή χαμηλή μόρφωση, ανήλθε στις 57 ποσοστιαίες μονάδες.

ScreenHunter 1497

Παίζει ρόλο και η ηλικία

Σε ότι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, από τα στοιχεία προκύπτει πως οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, παρουσιάζουν χαμηλότερη βαθμολογία στις ψηφιακές δεξιότητες. Για παράδειγμα, στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών, το ποσοστό των ανδρών με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες περισσότερο από το ήμισυ σε σύγκριση με εκείνους ηλικίας 25-34 ετών (69 % έναντι 34 %). Η αντίθεση μεταξύ των γυναικών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ήταν ακόμη πιο έντονη: Το 71 % των γυναικών ηλικίας 25-34 ετών διέθεταν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε σύγκριση με μόλις το 25 % των γυναικών ηλικίας 65-74 ετών.

Στις ηλικιακές ομάδες 16-24, 25-34 και 35-44, περισσότερες γυναίκες έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες από ό, τι οι άνδρες. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 45 ετών και άνω, τα δεδομένα αντιστρέφονται και τα ποσοστά ήταν υψηλότερα μεταξύ των ανδρών, με το χάσμα μεταξύ των φύλων να διευρύνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

ScreenHunter 1498

Πρώτοι στο Facebook

Πάντως, αξίζει να συγκρίνει κανείς, τα ευρήματα της Eurostat για τις ψηφιακές δεξιότητες των Κυπρίων, σε σχέση με ανάλογα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, για τις συνήθειες των Κυπρίων και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, οι Κύπριοι αναδεικνύονται ως οι πιο φανατικοί χρήστες των social media.

Γεγονός, που πρώτον δημιουργεί μια αντίθεση, αφού παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούν το Facebook, το Instagram, το Χ κτλ, δεν έχουν τις ικανότητες να παράξουν περιεχόμενο, να επικοινωνήσουν ορθά, να επιλύσουν προβλήματα κτλ, και δεύτερο, δημιουργεί τεράστιους κινδύνους, αφού ενώ υπερεκτίθενται στο διαδίκτυο, δεν έχουν τις ανάλογες ψηφιακές δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα ασφαλείας που συχνά οι επιτήδειοι επιχειρουν να εκμεταλλευτούν.

ScreenHunter 1500

Σύμφωνα με την έρευνα Let’s Get Real που πραγματοποιήθηκε το 2023, φάνηκε ότι περισσότεροι από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου και συγκεκριμένα το 55%, χρησιμοποιεί τα social media περισσότερο από τρεις ώρες την ημέρα, ενώ το 26%, δηλαδή ένας στους τέσσερις, αφιερώνει περισσότερο από πέντε ώρες την ημέρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, του περασμένου Οκτωβρίου, οι Κύπριοι μαζί με τους Μαλτέζους, είναι οι μόνοι λαοί της ΕΕ, που ως πρώτη πηγή πληροφόρησης δηλώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ότι αφορά τα πιο διαδαιδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο, αυτά είναι, το Facebook, το Messanger και το Viber.

ScreenHunter 1501