Δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα του Αρχηγού της Αστυνομίας.

Ερωτηθείς αν ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις, ο Πρόεδρος απάντησε καταφατικά.