Τη διακοπή της λειτουργίας των μηχανογραφικών του συστημάτων από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται αυτό θα συμβεί λόγω διακοπής των εργασιών του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου (ΚΚΔ) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:30 για σκοπούς αναβάθμισης.

Σημειώνεται ότι ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τα Μηχανογραφικά Συστήματα (TFA, TAXISnet, Φορολογική Πύλη), τον Διαδικτυακό Τόπο και τα Ηλεκτρονικά Ταχυδρομεία του Τμήματος Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, ο Κυβερνητικός Κόμβος Διαδικτύου θα επαναλειτουργήσει στις 9 Οκτωβρίου 2023, οπότε και τα Μηχανογραφικά μας Συστήματα θα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Πηγή: ΚΥΠΕ