Στο στάδιο της διαπραγμάτευσης βρίσκονται το Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να καταλήξουν σε κοινό κείμενο, για το ταμείο που θα διαχειριστεί τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, με το αστρονομικό ποσό των 672, 5 δισεκατομμυρίων, με στόχο από τις αρχές Φεβρουαρίου τα κράτη μέλη να μπορούν να αντλήσουν χρήματα.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος για το θέμα αυτό, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο ευρωκοινοβούλιο, το σώμα κατέληξε σε ομόφωνη πρόταση βάσει της οποίας διαπραγματεύεται με τους άλλους πυλώνες της Ένωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη, δόθηκε μάχη ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν τα ίδια να διαμορφώνουν τα σχέδιά τους με βάση τις δικές τους ανάγκες, ενώ επιτεύχθηκε αποσύνδεση της βοήθειας αυτής από τους δείκτες χρέους των κρατών.

Η Κύπρος μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από το ταμείο στους τομείς της Απασχόλησης, της Υγείας, του  Τουρισμού, της Έρευνας και Καινοτομίας, του Περιβάλλοντος, της  Ενέργειας, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την Ψηφιακή Οικονομία.

Με πρόταση του Κώστα Μαυρίδη σε σχέση με την ενέργεια, έχει δοθεί σε απομονωμένα νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, η ευχέρεια να αξιοποιήσουν και το φυσικό αέριο για κάποιο μεσοδιάστημα, στην πορεία υλοποίησης της πράσινης συμφωνίας.

Χάρης Παναγιώτου