Ο Δήμος Λεμεσού έχασε κονδύλι €650.000 για επιδιόρθωση της μεγάλης αποβάθρας του παλιου Λιμανιού και τη δημιουργία Υπαίθριου Μουσείου Αλιείας, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που υπήρξε στην έναρξη των εργασιών εκ μέρους του εργολάβου, παρόλο που είχε κατακυρωθεί η προσφορά τον Νοέμβριο του 2021, όπως έγραψε ο ιστότοπος Limassol Today.

Η αίτηση για χρηματοδότηση από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας έχει υποβληθεί μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού και αφορούσε την αποκατάσταση του σκάφους «Λάμπουσα» με εκτιμώμενη δαπάνη 700.000 ευρώ και την επιδιόρθωση της μεγάλη αποβάθρας του παλιού λιμανιού με προβλεπόμενη δαπάνη 650.000 ευρώ.

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του Γενικού Λογιστηρίου, ενημέρωσε τον Δήμο Λεμεσού ότι σταμάτησε την ισχύ της προσφοράς και πως δεν θα υπάρξει ανανέωση στην χορηγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας πριν απο 2 εβδομάδες οι αρμόδιοι Φορείς παρότρυναν το Δήμο Λεμεσού να αφαιρέσει απο την αίτηση για τη δημιουργία ναυτικού μουσείου, την αποβάθρα και να διατηρήσει την αποκατάσταση του σκάφους «Λάμπουσα» που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει φτάσει γύρω στο 50%.

Η νέα αίτηση για χρηματοδότηση υποβλήθηκε τέλος του Μάη και αξιλογείται απο τους αρμόδιους Φορείς. Το σκεπτικό είναι πλέον η Λάμπουσα να δένει στην αποβάθρα που έδενε και παλαιότερα επί της επιχωσης και να αποσύρεται το χειμώνα προκειμενου να τυγχάνει συντήρησης. Πλησίον της αποβάθρας στην επίχωση θα τοποθετηθεί και κάποια επιπλωση που θα διευκολύνει τη αξιοποίηση της Λάμπουσας, ως πλωτού μουσείου.

Η Λάμπουσα που για 50 χρόνια ψάρευε στην ανατολική Μεσόγειο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Λεμεσού εδώ και χρόνια, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να επιχορηγήσει την απόσυρση των τρατών και πρότεινε στους παραλιακούς δήμους να πάρουν ένα από αυτά τα σκάφη, με τη δέσμευση να το συντηρήσουν και να το διαμορφώσουν σε επισκέψιμο χώρο.