Με ανακοίνωσή της, η ΚΟΠ ενημερώνει ότι από σήμερα ξεκινά και επίσημα η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού για τις ομάδες μας και πως θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2020.

Αναλυτικά:

Από σήμερα, 9 Ιουνίου, άρχισε η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. H μεταγραφική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2020. Βάσει των κανονισμών, μπορούν σε αυτή την περίοδο να διενεργηθούν οι ακόλουθες μεταγραφές:

Α. Μεταγραφές επαγγελματιών Κύπριων ποδοσφαιριστών,
Β. Μεταγραφές επαγγελματιών κοινοτικών ποδοσφαιριστών,
Γ. Μεταγραφές επαγγελματιών ξένων ποδοσφαιριστών,
Δ. Μεταγραφές ποδοσφαιριστών κάτω των 18 ετών,
Ε. Μεταγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών οι οποίοι, ταυτόχρονα με τη μεταγραφή, αποκτούν την επαγγελματική ιδιότητα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο των παρόντων κανονισμών.
ΣΤ. Εγγραφές Μη Κυπρίων Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών που είναι εγγεγραμμένοι σε αλλοδαπή Ομοσπονδία.

Επίσης, από σήμερα και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να πραγματοποιηθούν υποσχετικές μεταγραφές.

Σωματεία Α’ Κατηγορίας:
Τα Σωματεία που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμή τους Κύπριους Ποδοσφαιριστές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές ερασιτέχνες και επαγγελματίες και μέχρι 5 ξένους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Τα σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμή τους μέχρι και 25 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ηλικίας πέραν των 22 ετών κατά την 1η Ιανουαρίου που αμέσως προηγείται της έναρξης έκαστου Πρωταθλήματος. Μεταξύ τούτων, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται 10 ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα, να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών την ΚΟΠ.

Σωματεία Β’ Κατηγορίας
Τα Σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμή τους Κύπριους και Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές, είτε ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες και 2 ξένους ποδοσφαιριστές.

Τα σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμή τους μέχρι και 16 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ηλικίας πέραν των 22 ετών, κατά την 1η Ιανουαρίου που αμέσως προηγείται της έναρξης έκαστου πρωταθλήματος. Μεταξύ τούτων, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται 10 ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα, ήταν εγγεγραμμένοι σε σωματείο στην Κύπρο.

Σωματεία Γ’ Κατηγορίας
Τα Σωματεία που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμή τους Κύπριους και Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές, είτε ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες.

Τα σωματεία που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Γ κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμή τους μέχρι και 8 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ηλικίας πέραν των 22 ετών, κατά την 1η Ιανουαρίου που αμέσως προηγείται της έναρξης εκάστου πρωταθλήματος. Μεταξύ τούτων, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα, ήταν εγγεγραμμένοι σε σωματείο στην Κύπρο.

*Για την Α’ και τη Β’ Κατηγορία, σύμφωνα με τροποπόποιηση των κανονισμών Εγγραφών Μεταγραφών που αποφασίστηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, ξένοι ποδοσφαιριστές που απέκτησαν Κυπριακό διαβατήριο και αγωνίστηκαν σε επίσημο αγώνα της Εθνικής Ανδρών Κύπρου, μπορούν να περιλαμβάνονται στα 10 συμβόλαια ποδοσφαιριστών οι οποίοι κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα, ήταν γραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί, όμως, για αγωνιστικούς σκοπούς δεν θα θεωρούνται ως ποδοσφαιριστές που ήταν πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών: https://www.cfa.com.cy/images/DownloadsGr/2020-0004856-Disciplinary-0000609.pdf