Η ΚΟΕ με ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι προέκυψε θέμα με την ανανέωση της εγγραφής της στον Έφορο Σωματείων, αφού ως διαφαίνεται υπήρξε παράλειψη στην υποβολή συγκεκριμένου εγγράφου.

Αναλυτικά:

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενημερώνει ότι προέκυψε θέμα με την ανανέωση της εγγραφής της στον Έφορο Σωματείων, αφού ως διαφαίνεται υπήρξε παράλειψη στην υποβολή συγκεκριμένου εγγράφου.

Εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι υπήρξαν λάθος χειρισμοί και ως εκ τούτου, η ΚΟΕ καθηκόντως θα προβεί σε ενδελεχή διερεύνηση του θέματος.

Μέχρι τότε, η ΚΟΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση του όλου ζητήματος.