Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λεμεσού, στην οδό Σπύρου Αραούζου θα παραμείνει κλειστό από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, μέχρι και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του υποστατικού.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, το ΚΕΠ θα είναι ανοιχτό για την παραλαβή εγγράφων όπως διαβατήρια, ταυτότητες και άδειες οδηγού, χωρίς να απαιτείται η εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού.

Για άλλες επείγουσες υπηρεσίες, το κοινό μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΠ Κολοσσίου ή στα αρμόδια επαρχιακά γραφεία των Τμημάτων/Υπηρεσιών.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο των ΚΕΠ, στον ‎παγκύπριο αριθμό 22309100‎.

Το ΚΕΠ θα επαναλειτουργήσει κανονικά από την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022.