Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες πως η Πύλη Εμβολιασμού Covid19 θα παραμείνει εκτός λειτουργίας σήμερα, 6 Μαΐου 2021.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την επανέναρξη λειτουργίας της Πύλης.