Πρόβλημα προέκυψε από το πρωί στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου αφού ο διαχειριστής της μονάδας αρνείται να παραλάβει απορριμματοφόρα, λόγω  υψηλής περιεκτικότητα σε υγρασία, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να μαζεύονται απορριμματοφόρα έξω από αυτήν.

Πηγή από το ΣΕΔΑΛ ανέφερε στο Κανάλι 6 ότι παράτυπα δεν δέχεται  η μονάδα τα απορριμματοφόρα, αφού  το ποσοστό υγρασίας στα απόβλητα ΔΕΝ καθορίστηκε ως προδιαγραφή και ο Ανάδοχος όφειλε να γνώριζε από προηγουμένως με δικές του έρευνες αυτό το ποσοστό.

Καθώς και ότι στη Λεμεσό το ποσοστό υγρασίας στα απόβλητα είναι το ίδιο όπως και στις υπόλοιπες επαρχίες όπου λειτουργούν ΟΕΔΑ που είναι πολύ πιο παλιές.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας Μαργαρίτα Κυριάκου με την οποία επικοινωνήσαμε μας είπε ότι το υπουργείο είναι ενήμερο  και βρίσκεται καθ’ οδόν ομάδα για να διαχειριστεί το θέμα.

Στη μονάδα έχουν ήδη μεταβεί εκπρόσωποι του ΣΕΔΑΛ και ξεκίνησαν διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.