Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας Λευκωσίας (Άμεσης Φορολογίας και Φ.Π.Α.), το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων Λευκωσίας και ο Τομέας VIMA θα είναι κλειστά από σήμερα Παρασκευή, μέχρι και την Τετάρτη 25/11/2020, λόγω μεταστέγασής τους σε νέα γραφεία, στη Λεωφόρο Τσερίου 2, στον Στρόβολο.

«Τις μέρες αυτές, το κοινό μπορεί να εξυπηρετείται τηλεφωνικά από τα Επαρχιακά Γραφεία Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

Πληρωμές για οφειλόμενους φόρους μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας, ενώ η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζει να πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet χωρίς κανένα πρόβλημα.

Εκφράζονται ευχαριστίες στο κοινό για την κατανόηση και απολογίες για οποιαδήποτε ταλαιπωρία.