Εξαιτίας μεγάλου αριθμού θετικών στον ιό περιστατικών μεταξύ μαθητών και καθηγητών στην Εμπορική Σχολή Μιτσή στη Λεμύθου, ο Σύνδεσμος Γονέων, αλλά και ο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο αποφάσισαν να κλείσει το σχολείο μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον εντοπισμό θετικών περιστατικών εντός της σχολικής κοινότητας, ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, ενώ βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό μεγάλος αριθμός μαθητών και καθηγητών με αποτέλεσμα το σχολείο να υπολειτουργεί την τελευταία εβδομάδα εξαιτίας της πολύ χαμηλής προσέλευσης μαθητών.

Ο Σύνδεσμος Γονέων ζητά το άμεσο κλείσιμο της σχολής και την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων τουλάχιστον για τις επόμενες 15 ημέρες αλλά και τη διενέργεια εργαστηριακών διαγνώσεων σε όλους τους μαθητές.