Τα τέσσερα κλασικά album που θα παρουσιάσουμε ολόκληρα στις εκπομπές Μαΐου είναι:
6 Μαΐου: Let It Be – The Beatles (50 χρονών)
13 Μαΐου: High Violet – The National (10 χρονών)
20 Μαΐου: In the Wake of Poseidon – King Crimson (50 χρονών)
27 Μαΐου: Peter Gabriel III – Peter Gabriel (40 χρονών)